Povolení pásů

Povolení pásů

U mytí travních lyží jsme nedoporučovali sušení travních lyží po mytí na přímem slunci, jelikož může dojít ke smrštění pásu a následnému zpomalení travních lyží. Naštěstí i toto lze vyřešit a naštěstí nijak komplikovaně. Potřeba bude křížový šroubovák a plochý klíč číslo 7. 

Postup povolení pásu:
  1. jako první krok je položení lyže na vázání, tedy vzhůru nohama
  2. posuňte pás tak, aby spoj se 2 šroubky byl přesně na středu vázání
  3. pomocí šroubováku a klíče č. 7 povolte šroubky na spoji - povolte, nikoliv rozpojte!
  4. po povolení šroubků použijte šroubovák nebo třeba lyžařské hůlky k protláčení pásu směrem k liště. Opakujte tak několikrát i v okolních místech
  5. po dokončení nezapomeňte oba šroubky zase dotáhnout!!!
A zde je video jako názorný pomocník.