Snižování travních lyží - proč a kdo to navrhnul?

Otázka rychlosti travních lyží se řešila velmi dlouho. Problémem byla především rychlost lyží u žáků a žen, kteří na starších a prudkých kopcích měli potíže (a faktem bylo, že počet žen na startu pořád klesal). Ono se nebylo co divit, postavit se na rychlých lyžích na svahy jako Forni di Sopra nebo Marbachegg nebylo nic jednoduchého.

Ale teprve během Místrovství světa v italském Tambre v roce 2015 se víceméně všichni shodli, že je potřeba společně pokročit a najít způsob jak travní lyže zpomalit.

Návrhů na řešení bylo více. Za Grasski.net jsem prosazoval řešení pomocí změny koleček a to buď z pohledu materiálu nebo z pohledu velikosti koleček.

Grasski.net 1) Jako nejvhodnější co do výsledku jsem navrhoval jednotného výrobce koleček na základě výběrového řízení FIS, sekce Grasski. Taková kolečka mohla být vyráběna lisováním do formy což by značně snížilo cenu, bylo možné během roku produkovat různé barvy což by spolu s dalšími ochranými prvky zaručilo, že si nikdo nebude kolečka vyrábět sám a tím podvádět. Nicméně k podrobným technickým návrhům jak zabránit podvádění u lisovaných koleček dodávaných jediným výrobcem již nedošlo. Pro toto řešení nebyla shoda mezi zástupci států ani mezi větší částí závodníků.

Grasski.net 2) Dalším možným řešení, byla změna velikosti koleček z tehdy běžných 16mm na menší, třeba 13mm. Dokonce jsme v té době vyrobily vzorky koleček o velikostech 11, 12, 13 a 14mm, aby bylo možné vsadit je do vozíku a lépe tak posoudit realizovatelnost takového řešení. Proti tomuto návrhu byl negativní postoj vzhledem k náročnější kontrole, kdy by bylo nutné pro potřeby kontroly vyjmout vozík s kolečkami z lyže. Nutno podotknout že obě mnou navrhovaná řešení znamenala téměř nulové více-náklady pro závodníky - všichni kolečka stejně mění hned jak se opotřebují a tak by nebyl problém kolečka zaměnit za jiná, pomalejší.

Návrh DLWH) Na stejné zasedání FIS komise kde jsem se snažil prezentovat řešení pomocí změny koleček zaslal Klaus Spinka - výrobce lyží DLWH - otevřený dopis s návrhem na zpomalení lyží pomocí snížení jejich výšky. V textu dopisu bylo toto řešení prezentováno jako ideální pro snížení rychlosti a zlepšení ovladatelnosti. Návrh se opíral o pozitivní zkušenosti s podobným snížením již dříve provedeným v Japonsku, kam DLWH lyže vyváží.

Datumově se stále pohybujeme mezi travními sezónami 2015 a 2016.

A právě toto řešení se u členů FIS komise setkalo s největším pochopení (snad jedinou vyjímkou bylo Rakousko, které žádné změny nechtělo). Zde se přiznám, že ač jsem původně nebyl snižování nakloněn, nakonec jsem pochopil tuto variantu jako jedinou možnou - pouze na této variantě se byla schopna shodnout většina.

Proběhlo mnoho dalších diskuzí na téma snižování a na podzim 2016 ještě před podzimním zasedáním FIS komise jsme zkoušeli u naších lyží Grasski.net na jaké výšky jsme schopni lyže snížit z původních 12cm. Poté jsem se třikrát snažil telefonicky (v rozmezí 6. - 15.10.2015) kontaktovat Miloše Procházku - montuje DLWH lyže - následně i 15.10.2015 zaslat SMS s informací o nutnosti probrat zprávu pro FIS komisi. Nicméně nedošlo k žádné odpovědi a proto jsme námi vyrobitelné výšky lyží předali na Pavla Ivánka - člena rady travního lyžování ČR - s prosbou o kontaktování DLWH s dotazem, zda jsou rovněž schopny tyto výšky dosáhnout a vyrábět. Teprve po ujištění, že ano, byly tyto výšky předány FIS komisi jako navrhované výšky pro žáky (do budoucna pro ženy). A prakticky bezezměn byly tyto výšky prodiskutovány na FIS komisi. Na základě tohoto jsme začali již před travní sezónou 2017 vyrábět závodní žákovské lyže v nových snížených výškách. Bohužel, jak se ukázalo na začátku sezóny 2017, byly travní lyže Grasski.net jediné evropské lyže na trhu vyráběné pro žáky dle nových snížených pravidel. Výsledkem bylo, že původně zamýšlené pravidlo bylo odloženo na rok 2018.

A proč to celé popisuji? Protože pro mnohé nováčky a s odstupem času, s problémy, které letos kolem měření výšek lyží u žáků nastaly, to vypadá jako, kdyby celá otázka snižování byla náš/můj výmysl. Nebyl. Navrhoval jsem jiné řešení, ale neuspěl s ním. Snižování byl nápad DLWH. Nicméně již je to dva roky takto navržené, neprotestuji proti tomu a plně chápu, že nějaká změna musela nastat.

Ing. Martin Štěpánek
ESmont spol. s r.o.
IČO: 60736062
DIČ: CZ60736062
Černovická 13, 61800, Brno
Česká Republika
www.grasski.net
tel: +420 603148858
email: m.stepanek@grasski.net
Skype: Martajz
Facebook: Grasski.net
Twitter: @Grasski_net
Bankovní spojení:
Fio banka, a.s.
č. ú.: 2600562233, kód banky 2010
Spisová značka: C17880 vedená u Krajského soudu v Brně
Najít v obchodním rejstříku.
Image